דילוג לתוכן הראשי

רשומות

מומלצים

הפסקות בעבודה

  הוראות והנחיות לגבי הפסקה בין שני ימי עבודה רצופים, הפסקה למנוחה ולארוחה, הפסקה לצורך תפילה, הפסקה לצורך שימוש בשירותים. הפסקה בין שני ימי עבודה רצופים בין יום עבודה למשנהו יש לקיים הפסקה של שמונה שעות לפחות. הפסקה למנוחה ולארוחה מעסיקים נדרשים לאפשר ל עובד ים הפסקה למנוחה ולארוחה במהלך יום העבודה. לעניין הזכות להפסקה למנוחה ולארוחה, קיימת הבחנה בין שני סוגי עובד ים: 1. עובדים המועסקים בעבודת כפיים: לפי החוק, עובד ים המועסקים בעבודת כפיים זכאים להפסקה ביום עבודה הכולל 6 שעות או יותר. 2. עובדים שאינם מועסקים בעבודת כפיים: לפי היתר כללי של שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, עובד ים המועסקים בעבודה שאינה עבודת כפיים זכאים להפסקה: במקום שנהוג בו שבוע עבודה מקוצר  –   ביום עבודה הכולל יותר מתשע שעות. במקום שלא נהוג בו שבוע עבודה מקוצר  – בימים א' עד ה', ביום עבודה הכולל יותר משמונה שעות. ביום שלפני המנוחה השבועית, או לפני מנוחת חג  – ביום עבודה הכולל יותר משבע שעות. זמן ההפסקה למנו

פוסטים אחרונים

עיצומים כספיים והתראות מינהליות

הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות

זכויות עובדים מבצע שומר החומות מאי 2021

חשבי שכר