יום רביעי, 15 בדצמבר 2021

פרישה מוקדמת

 

גיל פרישה מוקדמת, הקבוע בחוק גיל פרישה, הן לגבי עובדת והן לגבי עובד, הוא 60.

עובד ועובדת שהגיעו לגיל פרישה מוקדמת ופרשו מעבודתם מחמת גילם, זכאים לקצבת פרישה (פנסיה), אף אם טרם הגיעו לגיל פרישה, בכפוף לכך שתנאי הביטוח הפנסיוני של העובדים מאפשרים זאת.

יחד עם זאת, ניתן לקבוע בהסכם העבודה, כי גיל הפרישה המוקדמת, המזכה את העובדים בקצבת פרישה, יהיה נמוך מהגיל הקבוע בחוק, ובלבד שהמעסיק יישא בעלויות הנובעות מכך במלואן.

פרישה מוקדמת עשויה להביא להפחתה בגובה קצבת הפרישה (פנסיה). במקרה של פרישה מוקדמת סכום הפנסיה ייקבע לפי הוראות הסכם העבודה או הסכם העבודה הקיבוצי החל על העובד וכן בהתאם לזכויות שנצברו לזכות העובד בקרן הפנסיה. לחיפוש הסכם קיבוצי או צו הרחבה, לחצו כאן.

העלאה מדורגת של גיל פרישה מוקדמת לאשה

לפי החוק, גיל הפרישה המוקדמת לגבי אישה שנולדה, עד לחודש אפריל 1955, עולה בהדרגה, בהתאם לתאריך לידתה. לפירוט העלייה המדורגת של גיל פרישה מוקדמת לאשה, בהתאם לתאריך הלידה.

 
תאריך לידה

גיל הפרישה המוקדמת לאשה שנולדה עד חודש אפריל 1955

עד 4.194756+ 8 חודשים
5.1947 – 12.194957
1.1950- 8.195057 + 4 חודשים
9.1950 – 4.195157 + 8 חודשים
5.1951 – 12.195158
1.1951 – 8.1952​58 + 4 חודשים​
9.1952 – 4.195358 + 8 חודשים
5.1953 – 12.195359
1.1954 – 8.195459 + 4 חודשים
9.1954 – 5.195559 + 8 חודשים

 

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה