יום ראשון, 19 בדצמבר 2021

זכאות לקצבת זקנה

 

זכאות לקצבת זקנה מביטוח לאומי – בכפוף למבחן הכנסה

גברים שהגיעו לגיל פרישה (שטרם מלאו לו 70 שנים) זכאים, בכפוף לגובה ההכנסה, לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי.

לגבי נשים קיימות הוראות מיוחדות, לעניין הגיל המזכה בקצבת זקנה, בכפוף לגובה ההכנסה.

אזרח ותיק (קצבת זקנה)

ביטוח אזרח ותיק, נועד להבטיח לתושבי ישראל הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה.
לקצבת אזרח ותיק (קצבת זקנה) זכאי תושב/ת ישראל שנולד בישראל או שעלה לישראל לראשונה לפני גיל 62 לגבר, או לפני גיל הפרישה לאישה, והוא עונה על תנאי הזכאות.

מי שעלה לארץ לראשונה לאחר גיל זה, תשולם לו, בתנאים מסוימים גמלת אזרח ותיק מיוחדת.

תושב ישראל שעבר להתגורר במדינת אמנה, עשוי להיות זכאי לקצבת אזרח ותיק, גם אם חדל להיות תושב בישראל.

תושב ישראל שהתחיל לקבל קצבת אזרח ותיק בארץ, ועבר להתגורר בחוץ לארץ, עשוי להמשיך ולקבל את הקצבה גם אם חדל להיות תושב ישראל.

קצבת זקנה מהביטוח לאומי – ללא צורך במבחן הכנסה

תושב ישראל שהגיע לגיל 70 זכאי לקצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי, ללא קשר להכנסותיו.

לגבי נשים קיימות הוראות מיוחדות לעניין הגיל המזכה בקצבת זקנה בלא קשר להכנסותיהן.

גיל פרישה מיוחד

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה