יום שני, 14 בפברואר 2022

שכר מינימום לעובדים בוגרים


 להלן סכומי שכר המינימום לעובדים בוגרים החל מתאריך 1.12.2017:

שכר חודשי

5,300 ש"ח (לפי חוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987)

שכר שעתי

28.49 ש"ח (לפי היקף משרה של 186 שעות בהתאם לחוק שכר מינימום, תשמ"ז- 1987)
ואולם, בהתאם לצו ההרחבה בדבר קיצור שבוע עבודה במשק, שנכנס לתוקף ביום 1.4.2018, שכר השעה יחושב על בסיס 182 שעות לחודש ולכן, נכון להיום, השכר השעתי הוא 29.12 ₪  

שכר יומי

  • 6 ימי עבודה בשבוע: 212 ש"ח 
  • 5 ימי עבודה בשבוע: 244.62 ש"ח 

ובלבד שהשכר לא יפחת משכר המינימום אילו חושב על בסיס שכר לשעה. 

הערה

הסכום הבסיסי: 4433 ש"ח שכר המינימום החל ביום 1.4.2017 אשר העובד היה זכאי לו אלמלא הוראת השעה כפי שהוא מעודכן במועדים האמורים בסעיף 6(4).

זכויות העובד באתר זה הן זכויות המינימום לפי החוק בלבד. ייתכן ויש לך זכויות נוספות:  1) מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה – החל על הענף או מקום העבודה; 2) מכוח ההסכם האישי שבינך לבין מעסיקך. לייעוץ אם חל עליך הסכם קיבוצי ענפי או מפעלי – ניתן לפנות ליחידה ליחסי עבודה. לידיעתך – דף מידע זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

קבצים להורדה

היסטוריית תעריפי שכר מינימום לעובדים עם מוגבלות, בעלי יכולת עבודה מופחתת (21.14 Kb)

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה