יום רביעי, 12 בינואר 2022

הוצאה לחל”ת בעקבות נגיף הקורונה

 

הגשת בקשה לקבלת היתר חל”ת והארכת חל”ת בעקבות משבר הקורונה.

מעסיקים שפעילות עסקם הוגבלה או צומצמה, בעקבות נגיף הקורונה, נאלצים להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום (חל”ת) וביניהם עובדים/ות המוגנים מתוקף חוק עבודת נשים.

בעת בחינת בקשת המעסיק להוצאה לחל”ת של עובד/ת מוגנ/ת, נערכת שיחה עם העובד/ת, לבדיקת עמדתם בנוגע לבקשת המעסיק להוצאתם לחל”ת ומתקבלת תגובתם לבקשה זו. כמו כן, נבחן מצבו של העסק למיצוי אפשרויות העסקה, בטרם קבלת ההחלטה.

בעת בחינת הבקשה להיתר, כל מקרה יבחן לגופו בהתאם למגבלות במשק ולמצב העסק.

נדגיש כי באחריות העובדת לוודא כי היא זכאית לדמי אבטלה מול המוסד לביטוח לאומי, וכי זכאות העובדת לדמי אבטלה אינה באחריות המשרד.

נכון להיום אין זכאות לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי בעת חל”ת באופן גורף.

יובהר כי במקרה בו העובדת שהתה בחל”ת בהיתר המשרד ושבה לעבודה, וכעת נדרשת הוצאתה לחל”ת פעם נוספת, על המעסיק לפנות לקבלת היתר להוצאתה לחל”ת באמצעות הטופס המקוון בבקשה חדשה.

עוד יובהר כי מינהל הסדרה ואכיפה יפעל לאכוף מקרים בהם עובד/ת הוצאו לחל”ת, ללא קבלת היתר ושלא בהתאם לחוק. בין היתר ככל שתוגש תלונה בעניין, ומעסיק שימצא מפר, אף יהיה חשוף להליכים לפי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, תשע”ב-2011, ולפי חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, תשמ”ח-1988.

נוהל טיפול בבקשה לחופשה ללא תשלום (חל”ת)

 1. בקשה לחל”ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, תתקבל באמצעות טופס מקוון באתר המשרד בלבד.
 2. הבקשה להיתר חל”ת על נספחיה תועבר לעובדת על ידי המעסיק.
 3. נציג המשרד יערוך שיחה טלפונית עם העובדת. בתחילת השיחה יוודא הנציג כי העובדת קיבלה את הבקשה.
  השיחה לא תתקיים אם העובדת לא קיבלה את הבקשה.
 4. יוסברו לעובדת זכויותיה וכי באפשרותה להיוועץ עם עו”ד או כל גורם אחר לרבות אירגוני הנשים – ויצו, נעמת, שדולת נשים ואיתך מעכי.
 5. השיחה עם העובדת תערך במועד בו נוח לעובדת לשוחח ובו ניתן לנהל עימה את השיחה המהותית לגבי הבקשה.
 6. באפשרות העובדת לדחות את השיחה למועד אחר המתאים לה (עד יומיים), לצורך התייעצות.
 7. באפשרות העובדת לערוך את השיחה בעברית או לחילופין בשפה אחרת בהתאם לדרישתה (באמצעות מתורגמן מטעם משרדנו במידת הצורך).
 8. באפשרות העובדת להקליט את השיחה.
 9. במידה והעובדת אינה מסכימה לחל”ת/ הארכת חל”ת מכל סיבה כולל – אפליה על רקע היריון/טיפולי פוריות/חל”ד או מאחר ועובדים בתפקיד זהה לשלה ממשיכים לעבוד, יבדקו טיעוניה מול המעסיק.
 10. תגובת המעסיק תועבר לעובדת לתגובה תוך יום.
 11. כל שיחה עם העובדת ועם המעסיק תתועד ותועבר לצד השני (במקרים של התנגדות העובדת להוצאתה לחל”ת).
 12. משך החל”ת כברירת מחדל  – 30 ימים ועד  מקסימום של 60 ימים למעט מקרים חריגים (כגון בקשת העובדת ליציאה לחל”ת ממושכת מיוזמתה).
 13. לא יינתן היתר לחל”ת במקרים בהם נמצא קשר בין הוצאת העובדת לחל”ת לבין העילה המוגנת (אין שיקול דעת).
 14. ככל שייחתם הסכם קיבוצי בשירות הציבורי, תועבר הנחייה בהתאם.

איך מגישים את הבקשה ?

יש למלא את טופס ההיתר להוצאת עובדות לחופשה ללא תשלום, בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, במלואו ולשלוח באופן מקוון.
אין לשלוח פניות בדואר אלקטרוני או בפקס.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה